آشنا

جدیدا خیلی ها بهم می گن قیافه ات آشناست برامون ! خودم به خودم مشکوک شدم !!

ارسال به: Balatarin :: Donbaleh :: Mohandes :: Cloob :: Oyax :: Delicious :: Stumbleupon :: Friendfeed :: Twitter :: Facebook :: Greader :: Addthis to other :: Subscribe to Feed

0 نظرات:

ارسال یک نظر